W dniach
25-26 kwietnia 2014 roku w miejscowości Urszulin     kierunek Włodawa
Zajazd Drob, http://www.zajazddrob.pl

                   odbędzie się 
 konferencja naukowo szkoleniowa
                   organizowana przez PTPAIIO Oddział Lubelski

          "Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
                               – teoria i praktyka"

  Wiodącym tematem będzie opieka nad pacjentem z patologią układu                                       oddechowego.

             Za kilka dni szczegółowy program!!!!!!!!!!.

   Zapraszamy pielęgniarki i pielęgniarzy do prezentacji swoich badań naukowych.

    Termin nadsyłania prac na adres e-mail: ptpaiio.lub@wp.pl do 30.03.2014


             
  -----------------------------------------------------------------------------------------
• Prosimy o nadesłanie streszczeń w języku polskim na adres mailowy Sekretariatu  Konferencji w terminie do 30.03.2014 r. Streszczenie (maksimum 250 słów, czcionka  Times New Roman, wielkość 12) prosimy przesyłać pocztą elektroniczną w formacie  Word 97-2003.
• Streszczenie pracy wg następującego układu :
 Imiona i nazwiska (w pełnym brzmieniu) autora / autorów pracy
 Miejsce pracy autora / autorów
 Tytuł pracy
 Wstęp
 Cel pracy
 Materiał i metody
 Wyniki
 Wnioski
 Słowa kluczowe (4-5 słów)

• O formie prezentacji pracy, po decyzji Komitetu Naukowego Konferencji,  poinformujemy Państwa w terminie późniejszym.
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!