Szkolenia

Konferencje i szkolenia

PTPAiIO Oddział Lubelski zorganizował w dniach :07-08 czerwca 2013 w  Dwórze Ujazdowskim konferencję 


Współczesne wyzwania pielęgniarki anestezjologicznej
                          i intensywnej terapii część III     
   program przedstawiał się następująco:              

07.06.2013 ( piątek)
12.00-13.00 Rejestracja uczestników, obiad
13.00-13.05 Rozpoczęcie Konferencji – przewodnicząca PTPAiIO Oddziału Lubelskiego -mgr Bożena Kopacz
13.05-14.00 Zbilansowana płynoterapia – dr Mirosław Czuczwar
14.00-15.00 Orzekanie śmierci mózgu – dr Jacek Bicki
15.00-15.15 Życie po przeszczepie płuc – Jan Mazurek
15.15-15.45 Transplantacja w świetle religii – ks. Jacek Kania
15.45-16.15 Przerwa kawowa
16.15-17.15 Aspekty prawne pracy pielęgniarek AiIT – radca prawny mgr Agnieszka Sieńko
17.15-18.00 Ból pooperacyjny – dr Rafał Rutyna
18.00-18.15 Anestetyki wziewne a bezpieczeństwo personelu – dr Tomasz Kraczkowski
18.15-19.30 Prezentacja firm 
20.00-24.00 Uroczysta kolacja
08.06.2013 (sobota)
09.00-09.15 Badania naukowe w pielęgniarstwie – mgr Aleksandra Wróbel
09.15-10.00 Badania naukowe w pielęgniarstwie – dr Anna Aftyka
10.00-10.45 Żywienie pozajelitowe – mgr Lidia Bartoszewska
10.45-11.15 Kliniczne korzyści z zastosowania ogrzewaczy do krwi i płynów podczas pobytu
pacjentów na oddziałach szpitalnych – dr Katarzyna Błaszkiewicz
Praktyczne zastosowanie ogrzewaczy do krwi i płynów – mgr Danuta Cybulak
11.15-11.45 Przerwa kawowa
11.45-12.15 Pompy elastomerowe w leczeniu bólu pooperacyjnego – dr Roman Hożejewski
12.15- 12.45 Dezynfekcja sprzętu anestezjologicznego – dr Magdalena Szukała
12.45- 13.45 Prezentacja firm 
13.45- 14.00 Zakończenie Konferencji
14.00- 15.00 Obiad
            VIII Zjazd PTPAiIO
       Karpacz, 26-28 września 2013r.


TEMATYKA SESJI WYKŁADOWYCH
1. Pielęgniarstwo w anestezjologii intensywnej terapii dorosłych
2. Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej terapii dziecięcej
3. Pielęgniarka w systemie ratownictwa medycznego
4. Sesja konsultantów 5. Aspekty prawne w praktyce pielęgniarki anestezjologicznej


XV Śląska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa - Wisła
, 25-26 maja 2013 
więcej na stronie: http://www.ptpaio.pl/

POLSKIE TOWARZYSTWO PIELĘGNIARSKIE, ZARZĄD GŁÓWNY
organizuje Letnią Szkołę dla Pielęgniarek – warsztaty PTP,

 SUWAŁKI 2013  koszt 700,00 zł lub 800,00 zł

TERMIN 15.07 - 19.07. 2013r.

1. Etyka w praktyce pielęgniarskiej, ; prowadzący mgr Krystyna Wolska - Lipiec 

2. Komunikacja i asertywność : Prawdę swą głoś spokojnie i jasno- jak być skutecznym i zadowolonym w kontaktach z innymi ludźmi; prowadzący mgr Jadwiga Kubiak 
3. Wypalenie zawodowe – wiem co z tym zrobić; prowadzący mgr Wojciech Nyklewicz (40h)
4. Prawo medyczne dla pielęgniarek; prowadzący mec. Barbara Moczydłowska 
jw. jw. jw. jw.


OSOBY TOWARZYSZĄCE ODPŁATNOŚĆ: 430 zł
Osoby nie korzystające z noclegów (śniadań i kolacji) pomniejszają koszt warsztatu o 350 zł.
W cenie:
-noclegi
- wyżywienie
- materiały dydaktyczne
- wykłady 40h dydaktycznych

DODATKOWO MOŻLIWOŚĆ :
1. udziału w wycieczce fakultatywnej, ognisku, wieczorku towarzyskim … ( opłata na miejscu )
2. uczestniczenie w festiwalu jazzowym ( 11-13.07.2013r.) - noclegi, wyżywienie we własnym zakresie

więcej informacji na stronie   www.ptp.
Zdjęcia z wykładów w  Mijkołajkach i Firlejowskim Siole
Szczegółowe informacje:
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!