Zarząd PTPAIIO ODDZIAŁ LUBELSKI zorganizował II Konferencję

"Współczesne wyzwania pielęgniarki anestezjologicznej i intensywnej terapii"
                                          KRASNOBRÓD  14-15.09.2012r.
                                        Aspekty prawne w pracy pielęgniarki
                                        Problemy pielęgnacyjne u chorych wentylowanych w domu
                                        (wentylacja, żywienie , rany, komunikacja z pacjentem)
                                        Medycyna ratunkowa, transplantologia.

    Patronat Honorowy objęła Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w  Lublinie

ODDZIAŁ LUBELSKI PTPAIIO

PTPAiIO  Oddział Lubelski  zorganizował konferencję szkoleniową na temat:Współczesne wyzwania pielęgniarki anestezjologicznej i intensywnej terapii 

 część I 

która odbyła się 15 czerwca 2012r.
w Łomazach
w sidlisku Ranczo Felix  

                                         
  w programie konferencji było:

;

     Walne zebranie członków Towarzystwa oraz część szkoleniowa na temat:


·          Problemy pielęgnacyjne pacjenta wentylowanego w domu 

·          Żywienie chorych wentylowanych długoterminowo 

·          Rany jako problem pielęgnacyjny 
     Wentylacja mrechaniczna

·          Nowoczesny  sprzęt stosowany do opieki pacjenta wentylowanego mechanicznie      Wypalenie zawodowe w zawodzie pielęgniarki

18.11.2011r.odbyło się II Walne Zebranie Członków Sprawozdawczo Wyborcze, na którym wybrano
Zarząd  na drugą kadencję w składzie:
 
Przewodnicząca:          mgr Bożena Kopacz
Vice przewodnicząca:  mgr Aleksandra Wróbel
Vice przewodniczący:  mgr Zbigniew Kamiński
Sekretarz :                    Joanna Głowacka
Skarbnik :                       Halina Bielecka
Członek Zarządu:         mgr Danuta Cybulak
Członek Zarządu:         mgr Lidia Ciastuła 
Członek Zarządu:         mgr Renata Rogala 
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca :         Anna Sprawka
Vice przewodnicząca : Bernadeta Bajda Wójtowicz
Sekretarz  :                   Alicja Żmudzka
I Walne Zebranie Członków PTPAIIO Oddział Lubelski
 odbyło się we wrześniu 2007 roku.


09.11.2007r ukonstytuował się Zarząd:

Przewodnicząca -         mgr Bożena Kopacz
Vice przewodnicząca -  mgr Ewa Piskała
Sekretarz -                 Joanna Głowacka
Skarbnik -                   Halina Bielecka
Członek Zarządu -        Anna Blaszka

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca -         mgr Jolanta Lech
Vice przewodnicząca -  Elżbieta Rodzoch
Sekretarz -                  mgr Zbigniew Kamiński


W styczniu 2008r.uchwałą Zarządu Głównego PTPAIIO W Poznaniu przyjęto nas oficjalnie jako członków towarzystwa. Następnymi krokami było zarejestrowanie się w KRS oraz poczynienie innych koniecznych formalności.
W ciągu trwania kadencji przeprowadzono z powodzeniem 4 konferencje ,które cieszyły się dużym zainteresowaniem i spełniły oczekiwania.
Odbywały się też nadzwyczajne walne zebrania członków.
Delegaci na krajowy zjazd uczestniczyli w walnym zebraniu sprawozdawczo wyborczym
w Poznaniu. Członkowie indywidualnie wypełniali obowiązki statutowe uczestnicząc
w szkoleniach i zjazdach oraz w innych formach aktywności. 
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!