Członkowie

Kto może zostać członkiem PTPAiIO?

Zgodnie z paragrafem 10 Statutu Towarzystwa członkiem PTPAiIO może zostać pielęgniarka, pielęgniarz lub położna zatrudniona w jednostkach anestezjologii i intensywnej opieki medycznej a także przedstawiciel innego zawodu medycznego związany zawodowo z tymi działami medycyny.

Jak zostać członkiem PTPAiIO?


Warunkiem uzyskania członkostwa jest złożenie drogą elektroniczną deklaracji przystąpienia do PTPAiIO. Nabycie praw członka następuje uchwałą Zarządu. Aby złożyć deklarację należy wypełnić i wysłać formularz dostępny na stronie: www.ptpaio.pl/deklaracja

Deklarację należy skierować do właściwego Oddziału Regionalnego.
Członkostwo jest pełne po podjęciu uchwały przez Zarząd i opłaceniu pierwszej składki członkowskiej w kwocie 50 zł, do końca kwietnia bieżacego roku

 Prawa i obowiązki członka PTPAiIO regulują paragrafy 12 i 13 Statutu.

 Skąd można pobrać deklarację członkowską?

Formularz deklaracji członkowskiej jest dostępny wyłącznie pod adresem:

 www.ptpaio.pl/deklaracja

 W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza elektronicznego prosimy o kontakt
 z przewodniczącym Oddziału

.Patrz Kontakt.
Twoja strona firmowa - szybko i za darmo!